پوستر ( poster )

پوستر دیواری کالایی می باشد شبیه کاغذ دیواری، با این تفاوت که کاغذ دیواری تکرار یک یا چند طرح است ولی پوستر دیواری پس از نصب پنل ها کنار یکدیگر، یک تصویر بزرگ را تشکیل می دهد.. پوستر ها را معمولا فقط در یک دیوار اتاق یا سالن پذیرایی نصب می کنند و نصب بیش از یک پوستر در هر فضا را توصیه نمی کنیم. سعی کنید پوستری بزرگتر از دیوار مورد نظرتان انتخاب نمائید تا در هنگام نصب قسمتهای اضافی را برش دهید، این حالت بهتر از کوچک بودن پوستر نسبت به دیوار است.پوستر دارای طرح هایی مانند منظره و چهره میباشد.پوسترها دارای طرح سه بعدی نیز میباشند.