پرده دبل یا زبرا

پرده های دوبل، مکانیزمی همانند سیستم شیدرول را دارند با این مزیت که دو لایه بودن آن ها امکان سایه روشن را در اختیار مصرف کنندگان می گذارد. این بدان معناست که در حالت سایه روشن، ضمن پوشش محیط منزل، شما را از روشنایی روز بهره مند خواهد کرد. همچنین در حالت بسته، محیط منزل را تا ۷۰ درصد تاریک می کند. در کنار این دو حالت، مکانیزم رولی این پرده این امکان را فراهم می کند که در صورت نیاز، پرده را به طور کامل جمع کنید. تمام این مزیت ها از آنجاست که نوع پارچه ی به کار رفته در این پرده ترکیبی از تور و پارچه است.