لمینیت GASPE

پارکت یا لمینیت gaspe یکی از پارکتهای با کیفیت که دارای رنگبندی زیبایی میباشد.تحت لیسانس کانادا.در مقابل سایش ac5 میباشد